Start | Avdelningar | Om flygklubben | Medlemmar | Länkar | Blogg | Kontakt
 

information - motorflyg
- skolflyg
- ultralätt
- modellflyg


Visste du att Gällivare med omnejd är ett av de ultralätt-tätaste området i landet om man räknar antalet ultralätta flygplan i förhållande till antalet invånare i regionen? Det finns idag cirka 10 stycken ultralätta flygplan i Gällivareregionen, några är under uppbyggnad men de flesta är flygande. Klubben äger dock inget ultralätt flygplan än, men FK Nordvingens önskan är att i framtiden kunna erbjuda UL flygning i sin verksamhet

Vad är då ett ultralätt flygplan eller UL som det kallas i folkmun?

Ultralätt flyg uppdelas i två klasser: Tyngdpunktsstyrt (klass A) även kallat "trike" och roderstyrt (klass B) som ser ut som ett vanligt flygplan.

Gemensamt för båda är:
Max flygvikt (flygmassa) 450 kg.
För sjöflygplan tillåts för närvarande 500 kg som max startmassa. Minst 175 kg tillsatsvikt för tvåsitsiga och minst 95 kg för ensitsiga flygplan.

Det Ultralätta flyget är en snabbt växande sportflygningsgren i Sverige p.g.a. sina låga utbildnings- och driftskostnader. UL-flyget har utvecklats från ren hobbyverksamhet till att idag erbjuda moderna flygmaskiner med god prestanda och bekvämlighet

Hur utbildar man sig till ultralättpilot?
För att flyga ett ultralätt flygplan krävs ett UL-B certifikat. Med UL-B menas att certifikatet gäller för roderstyrda ultralätta flygplan. På Flygklubben Nordvingen tillhandahåller vi idag ingen UL-B utbildning, men finns intresse kan vi hjälpa till. Har man redan ett PPL-A (privatflygarcertifikat) räcker det med en inflygning för piloten på den aktuella ultralätta flygplanstypen för att flyga den.

Vad kostar det att ta ett UL-B certifikat?
Ett cirkapris idag för ett komplett UL-B certifikat ligger på 30'000:- .